Maciej K.Tondera
"Jak Janosik pokutował"

premiera  4 lutego 2006r.

 


godz. 1150 - po spektaklu premierowym od lewej: Cezary Skrocki, Dominika Miękus, Katarzyna Pędzimąż, 
                      
Katarzyna Bała-Rosińska, Piotr Serafin, oraz Dyrektor Zbigniew Wójciak.


Nieobecni na scenie: 
scenograf Elżbieta Oyrzanowska
twórcy oprawy muzycznej, muzycy kapeli góralskiej:
 L.Szewczyk, A.Szewczyk, T.Watycha, T.Witek
operatorzy świateł Bogusław Handzel 
              i dźwięku Gabriel Gacek,

Maciej K.Tondera
pomiędzy twórcami 
lalek i dekoracji: J.Handzel-Karpus 
i P.Piotrowskim 
... tuła się Janickowa dusza po tym świecie, a z nią Anioł i Diabeł...

...a nudzi się to bezrobotne tułanie Janickowi okrutnie. Chciałby już je zakończyć, ale mu Pan Bóg dał ostatnie zadanie: musisz całe swe życie na plecach udźwignąć. Ale jak tu to zadanie wykonać? Rozwiązanie podsuwają przypadkowi turyści: teatr, teatr lalek. 

 I opowiada w nim Janicek całą swoją historię: jak się w córce hrabiego zakochał, jak pomścił śmierć starego karczmarza Andrzeja, jak go pojmano, zamknięto w zamku  i powieszono. 

  Piknie Was pytomy:   psybywojcie a obacycie. Hej!


WRÓĆ DO STRONY POCZĄTKOWEJ