Już niedługo wprowadzimy się do nowej siedziby!
Od lewej: Filip Bochenek, Agnieszka Kwiatkowska, Łukasz Łęcki, Ewa Sutor, Piotr Serafin, Urszula Tylek, Gabriel Gacek,Krystyna Kachel, Ewelina Klocek, Bogusław Handzel, Zbigniew Wójciak, Janina Handzel-Karpus, Teresa Borowska-Gacek, Hanna Węgrzynek, Eliza Wtorkiewicz- Kaleta, Piotr Piotrowski, Antoni Woszek. 
fot. Piotr Kolecki
ul. Podhalańska 6 

tu mieści się pracownia, a od
1 kwietnia 2014 roku także adinistracja Teatru


ul.Orkana 6
scena
  AKTORZY:


Krystyna Kachel


Agnieszka Kwiatkowska


Urszula Tylek


Łukasz Łęcki


Piotr Serafin


Filip Bochenek

      DYREKTOR

Zbigniew Wójciak

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Teresa Borowska-Gacek
Ewa Sutor
Hanna Węgrzynek
 
oraz Agnieszka Chorąży
    

ORGANIZATOR WIDOWNI

Antoni Woszek

PRACOWNIA

Piotr Piotrowski
Eliza Wtorkiewicz-Kaleta          
                Janina Handzel-Karpus

ZESPÓŁ TECHNICZNY

Gabriel Gacek - dźwięk               
        Bogusław Handzel - światło

KIEROWCA

Krzysztof Jarosz

          

 Zespół 2019
od lewej klęczą : Ewa Sutor, Krystyna Kachel , Gabriel Gacek , Teresa Borowska -Gacek, od lewej stoi :Filip Bochenek,  Urszula Tylek , Ewelina Klocek,Piotr Serafin , Zbigniew Wójciak , Agnieszka Kwiatkowska , Łukasz Łęcki , Hanna Węgrzynek Bogusław Handzel , Janina Handzel-Karpus , Eliza Wtorkiewicz-Kaleta Piotr Piotrowski , Antoni Woszek.