Maria KRUGER 
(1949—1950)

Stanisława RĄCZKO 
(1951—1961) 

Jerzy KOLECKI 
(1961—1977) 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny

Irena JÓZEFIAK 
(1978—1980)
 p.o. Dyrektora i Kierownika Artystycznego 

Ewa MARCINKÓWNA
 (1980—1983)
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Paweł STOJOWSKI 
(1983—1985)
p.o. Dyrektora i Kierownika Artystycznego 

 


Anna LESZCZYŃSKA
 (1985—1990) 
Dyrektor Naczelny

Ewa MARCINKÓWNA
 (1985—1990)
Dyrektor Artystyczny

Antoni MLECZKO  
1990
 Dyrektor Naczelny i Artystyczny


Irena JÓZEFIAK 
(1990—1996)
 Dyrektor Naczelny i Artystyczny


Jacek Mazanec 
(1996—1997) 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

  Paweł STOJOWSKI 
(1997—2001)
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

od 2001r. Zbigniew Wójciak
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Kierownicy literaccy

Roman CHRZĄSTKOWSKI (1949—1950)
Elżbieta ZECHENTER-SPŁAWIŃSKA (1974-1977)