"PASTORAŁKA"
Grzegorz Kwieciński 
premiera  13 stycznia 2007r.

 

Po spektaklu premierowym (od lewej):
aktorzy Piotr Serafin i Paweł Stojowski
reżyser i scenograf - Grzegorz Kwieciński
dyrektor Zbigniew Wójciak wręcza kwiaty
Janinie Handzel-Karpus - dekoracje, figury
i Piotrowi  Piotrowskiemu: scenografia, 
                                       dekoracje i figury  

Nieobecni na scenie:
Opr. muzyczne - Bogdan Szczepański
Światło: Bogusław Handzel
Dźwięk: Gabriel Gacek

A wszystko to przez Jedną Ewę, Jednego Adama, Jedno Jabłko i Jednego Węża...I zwiastował Anioł Pannie Maryji


Narodził się w Betlejem

 
Pastuszkowie przybywajcie


Trzej Królowie, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie


Herod spisek knuje


Za kolędę dziękujemy


WRÓĆ DO STRONY POCZĄTKOWEJ