34. Maria Kann BAŚŃ O ZAKLĘTYM KACZORZE
Reżyseria Dorota Stojowska i Irena Jó-zefiak
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Jerzy Dobrzański
Premiera 31 VIII 1971
35.Urban Gyula   NIEBIESKI PIESEK
Przekład Krzysztof Niesiołowski
Reżyseria Dorota Stojowska i Irena Józefiak
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Wojciech Skowroński
Premiera 6 V 1972
36. Jan Wilkowski 
   MlS TYMOTEUSZ RYM--CIM-CI

Reżyseria Irena Józefak i Dorota Stojowska
Scenografia Jerzy Kolecki
Muzyka Jerzy Dobrzański
Premiera 15 X 1972
37. Jan Brzechwa BAJKI PANA BRZECHWY Adaptacja Andrzej Rettinger 
Reżyseria Andrzej Rettinger 
Scenografia Stanisław Echaust 
Muzyka Leszek Żuchowski
Premiera 26 VI 1973
38. Joanna Piekarska 
CUDOWNA LAMPA ALLADYNA
(wg BAŚNI Z TYSIĄCA l JEDNEJ NOCY Bolesława Leśmiana) 
Adaptacja i reżyseria  Joanna Piekarska
 Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Bogumił Pasternak
Premiera 25 V 1974 Wznowienie 19 V 1979
39. Giennadij Cyfierow i Gienrich Sapgir
       CHCĘ BYĆ DUŻY
Przekład Konrad Śmiałowski
Reżyseria Joanna Piekarska
Scenografia Wiesfaw Jurkowski
Muzyka Leszek Żuchowski
Premiera 28X1974
40.Lewis Carroll ALłCJA W KRAINIE CZARÓW
Przekład Maciej Słomczyński 
Adaptacja Elżbieta Zechenter-Splawińska 
Reżyseria Janusz Galewicz 
Scenografia Barbara Pikała
Premiera 24 III 1975
41. Giennadij Cyfierow i Gienrich Sapgir
      PRZYJACIELE 
Przekład i opracowanie Joanna Piekarska 
Reżyseria Joanna Piekarska 
Scenografia Gizela Bachtin-Karłowska 
Muzyka Leszek Żuchowski
Premiera 15 V 1976
42. Jewgienij Szwarc KRÓLOWA ŚNIEGU
  
(według Jana Christiana Andersena) 
Przekład Halina Pieczarkowska 
Opracowanie tekstu Joanna Piekarska 
Teksty piosenek Anna Swirszczyńska 
Reżyseria Joanna Piekarska 
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Stanisław Prószyński
Premiera 13 X 1976 Wznowienie 22 XI 1980
43.Zbigniew Leśnicki KIJE SAMOBIJE  
    (według polskich opowieści ludowych) 
Reżyseria Tadeusz Walczak 
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Zbigniew Jeżewski
Premiera 15 IX 1977
44. Jerzy Zaborowski TOMCIO PALUCH
 
Reżyseria Jan Zbigniew Wroniszewski 
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Zbigniew Jeżewski
Premiera 2 XII 1977
45.Barbara Kmicic O TYM JAK STASZEK
NIEBIESÓWDLASPIĄCYCH RYCERZY ZBÓJOWAŁ

Reżyseria Krzysztof Niesiołowski 
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Bogumił Pasternak
Premiera 9 IV 1978
46. Krzysztof Rau ZIMOWA PRZYGODA
Inscenizacja i reżyseria Joanna Piekarska 
Scenografia Wiesław Jurkowski 
Muzyka Franciszek Wasikowski
Premiera 11 XI 1978
47. Lubomir Feldek BOTAFOGO
Przekład Jerzy Pleśniarowicz 
Reżyseria Joanna Piekarska 
Scenografia Jerzy Zitzmann 
Muzyka Bogumił Pasternak
Premiera 10 V 1980
48. Janina Morawska i Róża Ostrowska 
    PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA  
(według Kornela Makuszyńskiego) 
Reżyseria Joanna Piekarska 
Scenografia Wiesław Jurkowski 
Muzyka Franciszek Wasikowski
Premiera 20 V 1981
49. Josef Pehr  PRZYGODY WIERCIPIĘTY
Przekład Alfred Ryl-Krystianowski 
Reżyseria Jan Dorman
Scenografia Jan Dorman
Muzyka Leszek Żuchowski
Premiera 12 1X1981 Wznowienie 24 III 1983
50. Ewa Szelburg-Zarebina 
         ZA SIEDMIOMA GÓRAMI

Inscenizacja Barbara Rychłowska-Kuli-kowska
Reżyseria Ewa Marcinkówna 
Scenografia Otto Kulikowski 
Muzyka Tadeusz Kierski
Premiera 13 III 1982
51. Zbigniew Poprewski  KACZKA-DZIAŁACZKA
Reżyseria Zbigniew Poprawski
Scenografia Elżbieta Qyrzanowska-Zielonacka
Muzyka Antoni Mleczko
Premiera 24 VII 1982 Wznowienie VI 1985
52. Ewa Marcinkówna O KOTKU HERKULESIE
Reżyseria Emilia Umińska
Scenografia Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka
Muzyka Antoni Mleczko
Premiera 28 XI 1982 Wznowienie 30 l 1990
53. Maciej Z. Tondera 
CO WOM POWIM, TO WOM POWIM
(wg NA SKALNYM PODHALU Kazimierza Przerwy--Tetmajera)
Reżyseria Maciej Z. Tondera 
Scenografia Maciej Z. Tondera
Lalki Barbara Jasińska-Jasielska 
Dekoracje, rzeźby, rekwizyty Piotr Piotrowski
Premiera 13 II 1983
54. Jan Brzechwa
SZELMOSTWA LISA WITALISA

Reżyseria Ewa Marcinkówna 
Adaptacja Ewa Marcinkówna 
Teksty piosenek Ewa Marcinkówna 
Scenografia Anna Cwinarowicz 
Muzyka Jan Łukacz
Premiera 5 VI 1983 Wznowienie 15 VI 1985
55. Zbigniew Poprawski MISIE PTYSIE  
Reżyseria Stanisław Ochmański 
Scenografia Jan Zieliński 
Muzyka Liliana Ochmańska
Premiera 28 XI 1983
56. Maria Kownacka SZEWCZYK DRATEWKA
Reżyseria Maciej Z. Tondera 
Scenografia Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka Muzyka Antoni Mleczko
Premiera 9 VI 1984
57. Ewa Marcinkówna ŻABONADA  
Reżyseria Ewa Marcinkówna 
Scenografia Grzegorz Janiszewski 
Muzyka Antoni Mleczko
Premiera 6 XII 1985
58. Hanna Januszewska 
      CZERWONA CZAPECZKA

Adaptacja i reżyseria Ewa Marcinkówna 
Scenografia Alina Więckiewicz-Wiśniewska 
Muzyka Jan Łukacz
Wykonanie dekoracji, lalek, rekwizytów Pracownia Teatru pod kierunkiem  Piotra Piotrowskiego
Premiera 27 III 1986
59. Krzysztof Kuplowski TAKI JEDEN WIECZÓR
Scenariusz według utworów W. Ba-dalskiej, Wandy Chotomskiej, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Hanny Ozogowskiej, Jana Brzechwy, Jerzego Ficowskiego, Antoniego Marianowicza, Janusza Minkiewicza, S. Themersona, W. Scisłowskiego, St. Stopczyka 
Reżyseria Ewa Gilewska 
Scenografia Paweł Vogler 
Choreografia Jacek Tomasik 
Muzyka Krzysztof Kuplowski
Premiera 8 XI 1986
60. Jan Brzechwa PCHLA SZACHRAJKA
Adaptacja Ewa Marcinkówna 
Piosenki Ewa Marcinkówna 
Reżyseria Ewa Marcinkówna 
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Jan Łukacz 
Choreografia Jacek Tomasik
Premiera 29 Xi 1986
61. Martin Steven i Henryk Jurkowski LALKA R2
 Reżyseria Ewa Gilewska
Scenografia Elżbieta Stalony-Dobrzańska 
Muzyka Antoni Mleczko 
Choreografia Jacek Tomasik
Premiera 27 IV 1987
62. Jan Brzechwa KOPCIUSZEK  
Adaptacja i reżyseria Ewa Marcinkówna 
Scenografia Jerzy Kolecki 
Muzyka Antoni Mleczko 
Choreografia Jacek Tomasik
Premiera 10 VI 1987
63. Jan Christian Andersen KRZESIWO
Przekład Stefania Beylin
Reżyseria Vojo Sztankovski 
Scenografia Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka
Muzyka Jolanta Szczerba
Choreografia Jacek Tomasik
Premiera 25 VIII 1987
64. Władimir Masłow SŁONECZNY ZAJĄCZEK
Przekład Barbara Dohnalik 
Reżyseria Ewa Marcinkówna 
Teksty piosenek Barbara Dohnalik 
Scenografia Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka
Muzyka Jolanta Szczerba 
Plastyka ruchu Jacek Tomasik
Premiera 8 l 1988
65. Krzysztof Teodor Toeplitz PSIA DOLA
Reżyseria Ewa Marcinkówna
Scenografia Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka
Muzyka Joanna Szczerba
Premiera 7 M 989
66. Antoine de Saint Lxupery MAŁY KSIĄŻĘ Adaptacja Grzegorz Kwieciński 
Reżyseria Grzegorz Kwieciński 
Scenografia Elżbieta Oyrzanowska-Zielonacka i
                      Grzegorz Kwieciński 
Muzyka Jolanta Szczerba
Premiera 21 II 1989
67. Aleksander Puszkin BAJKA O RYBAKU l ZŁOTEJ RYBCE
Reżyseria Ludmiła Gawriłowa (ZSRR) 
Scenografia Anatol Kargin (ZSRR) 
Opracowanie muzyczne Olga B. Łopatina (ZSRR)
Premiera 16 IX 1989
68. Barbara Kościuszko  ZEMSTA WRÓŻKI
Reżyseria Ewa Marcinkówna
Scenografia Nina Handzel i Piotr Piotrowski
Muzyka Antoni Mleczko
Premiera 29 1X1990